Live Running Status of Train BDHN-MBNR PASS - 57474

Advertisement

Daily 297 Km Updated: 01 Jan 05:53:00 Refresh
Station Arrival Departure PF
BDHN
Src
05:00
SKNR
05:09
05:10
YDP
05:17
05:18
JKM
05:29
05:30
NZB
05:40
05:45
DHP
05:59
06:00
IDL
06:08
06:09
SCP
06:16
06:17
UPW
06:28
06:29
KMC
06:50
06:52
TMD
07:01
07:02
THPR
07:07
07:08
BKU
07:13
07:14
AKE
07:23
07:24
SNPH
07:27
07:28
MZL
07:35
07:36
WDR
07:42
07:43
SHAN
07:48
07:49
ME
08:19
08:20
BMPL
08:25
08:26
MOB
08:39
08:40
DBV
08:47
08:48
MED
09:15
09:16
GWV
09:18
09:19
GDPL
09:27
09:28
BMO
09:41
09:42
BOZ
09:45
09:46
ALW
09:48
09:49
CVB
09:52
09:53
AMQ
09:54
09:55
RKO
09:57
09:58
SFX
10:01
10:02
DYE
10:03
10:04
MJF
10:13
10:14
LGDH
10:17
10:18
STPD
10:29
10:30
ATC
10:33
10:34
JOO
10:35
10:36
VAR
10:47
10:48
KCG
10:50
11:00
MXT
11:02
11:03
DQR
11:05
11:06
YKA
11:10
11:11
HPG
11:14
11:15
FM
11:19
11:20
NSVP
11:25
11:26
BDVL
11:30
11:31
UR
11:39
11:40
TMX
11:54
11:55
KOTT
11:58
11:59
HBLN
12:02
12:03
SHNR
12:15
12:16
BRGL
12:25
12:26
BABR
12:33
12:34
RRGA
12:39
12:40
RJAP
12:45
12:46
GLY
12:51
12:52
JCL
13:00
13:01
DTP
13:09
13:10
MBNR
13:40
Dstn

FAQS

BDHN-MBNR PASS - 57474 covers 297 kilometer to reach destination.
BDHN-MBNR PASS - 57474 passes through 60 stations with scheduled stoppage.
BDHN-MBNR PASS - 57474 arrives at destination at 13:40.
BDHN-MBNR PASS - 57474 departs from source at 05:00.
Advertisement