परली वैजनाथ मिराज पैसिंजर - 51425 ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस

रोज 437 किमी संशोधित: 01 जनवरी 05:53:00 रिफ्रेश
स्टेशन आगमन प्रस्थान पफ
पारली बैजनाथ - PRLI
स्रोत
07:25
घाट नंदूर - GTU
23कि.मी.
07:49
07:50
मूर्ति - MRTY
28कि.मी.
07:56
07:57
पानगांव - PNF
36कि.मी.
08:04
08:05
कारेपुर - KRPR
43कि.मी.
08:10
08:11
जांवल - JOA
52कि.मी.
08:16
08:17
वाडवल नागनाथ - WDLN
59कि.मी.
08:24
08:25
लातूर रोड - LTRR
63कि.मी.
08:45
08:50
लातूर - LUR
96कि.मी.
09:25
09:30
हरनगुल - HGL
107कि.मी.
09:44
09:45
औसारोड - OSA
115कि.मी.
09:55
09:56
मुराद - MRX
132कि.मी.
10:12
10:13
ढोकी - DKY
158कि.मी.
10:45
10:47
कालंब रोड - KMRD
164कि.मी.
10:57
10:58
येदशी - YSI
175कि.मी.
11:09
11:10
उमेद - UMD
185कि.मी.
11:32
11:35
पांगरी - PJR
204कि.मी.
11:54
11:55
बारसी टाउन - BTW
222कि.मी.
12:13
12:15
शेन्द्री - SEI
239कि.मी.
12:34
12:35
कुरडुवाड़ी - KWV
248कि.मी.
13:05
13:10
मोदनिम्ब - MLB
270कि.मी.
13:33
13:35
पंढरपुर - PVR
300कि.मी.
14:10
14:15
संगोला - SGLA
330कि.मी.
14:43
14:45
वासूद - WSD
338कि.मी.
14:52
14:53
जावले - JVA
347कि.मी.
15:02
15:03
MHASODA DONGAR - MSDG
351कि.मी.
15:07
15:08
जठ रोड - JTRD
357कि.मी.
15:14
15:15
ढलगांव - DLGN
375कि.मी.
15:44
15:45
लांगरपेट - LNP
380कि.मी.
15:50
15:51
कवाथे महंकाल - KVK
392कि.मी.
15:58
16:00
सुलगरे - SGRE
403कि.मी.
16:13
16:15
बेलांकी - BLNK
409कि.मी.
16:20
16:21
अरग - ARAG
420कि.मी.
16:28
16:30
मिराज जं. - MRJ
437कि.मी.
18:20
मंजिल

पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेन परली वैजनाथ मिराज पैसिंजर - 51425, मंजिल तक पहुंचने के लिए 437 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
परली वैजनाथ मिराज पैसिंजर - 51425 ठहराव वाले 34 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
परली वैजनाथ मिराज पैसिंजर - 51425, 18:20 पर मंजिल पहुँचती है।
परली वैजनाथ मिराज पैसिंजर - 51425, स्रोत से 07:25 पर प्रस्थान करती है।