गुंटूर मछेरला पैसेंजर - 57317 ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस

रोज 135 किमी संशोधित: 01 जनवरी 05:53:00 रिफ्रेश
स्टेशन आगमन प्रस्थान पफ
गुंटूर जं. - GNT
स्रोत
08:00
नाल्लापाडु - NLPD
5कि.मी.
08:13
08:14
बंदारुपल्ले - BDPL
14कि.मी.
08:20
08:21
मंदापाडु - MDPD
19कि.मी.
08:27
08:28
श्रीपुरम - SRPM
23कि.मी.
08:32
08:33
लिंगमगुंटला - LIN
27कि.मी.
08:38
08:39
पेड्डाकुरापाडु - PKPU
30कि.मी.
08:46
08:47
गुड़ीपुड़ी - GPDE
36कि.मी.
08:52
08:53
सत्तेनापल्ले - SAP
42कि.मी.
09:00
09:01
रेड्डीगुडम - REM
54कि.मी.
09:11
09:12
बेलमकोंडा - BMKD
60कि.मी.
09:19
09:20
पिदुगुरल्ला - PGRL
78कि.मी.
09:33
09:34
टुम्मलाचेरुवु - TMLU
88कि.मी.
09:45
09:46
नडिकोडे - NDKD
100कि.मी.
10:00
10:05
गुरुजालस - GZA
111कि.मी.
10:20
10:21
रेंटाचिंतला - RCA
119कि.मी.
10:32
10:33
मछेरला - MCLA
135कि.मी.
11:45
मंजिल

पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेन गुंटूर मछेरला पैसेंजर - 57317, मंजिल तक पहुंचने के लिए 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
गुंटूर मछेरला पैसेंजर - 57317 ठहराव वाले 17 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
गुंटूर मछेरला पैसेंजर - 57317, 11:45 पर मंजिल पहुँचती है।
गुंटूर मछेरला पैसेंजर - 57317, स्रोत से 08:00 पर प्रस्थान करती है।