-57562 Running Status, Current Train Running Status of -57562

Enter train number or name...
Select date for running status of train...

Live Train Running Status of -57562 for 30 March.
Currently -57562 is Running and Departed from NVT station (2 hr 10 mins late)

-57562 Running Status, Current Train Running Status of -57562

StationSch DeptAct DeptPF
MMR 05:2005:20-
ANK 05:3505:38-
NSL 06:0006:13-
TR 06:1006:56-
RGO 07:3007:30-
PSD 07:4007:43-
KAJG 07:4807:52-
LSR 07:5808:05-
POZ 08:0508:20-
DLB 08:1508:30-
AWB 08:3508:55-
MKDD 08:4509:05-
CTH 08:5009:11-
KMV 09:0009:44-
BDU 09:1210:03-
J 09:3010:23-
SVD 09:3710:33-
KODI 09:4510:44-
RNE 09:5410:57-
PDG 09:5811:01-
PTU 10:1011:15-
UPR 10:1711:45-
SCO 10:2512:02-
SELU 10:4512:13-
DGPP 10:5512:30-
MVO 11:1012:39-
DAV 11:2012:54-
PG 11:3013:01-
PBN 12:4013:18-
PIZ 12:5013:31-
MQL 13:0013:40-
PAU 13:2014:37-
CRU 13:3014:55-
LBG 13:4015:18-
WNG 13:5015:28 -
NED 14:2515:40-
MTDI 14:2815:52-
PARD 14:3716:01-
MGC 14:5016:10-
MUE 15:0516:29-
SVN 15:1517:26-
SLGH 15:2017:31-
UMRI 15:3017:39-
BLSA 15:3717:45-
KEK 15:4717:55-
SQE 15:5518:03-
DAB 16:1018:12-
BSX 16:2218:27-
FKB 16:3018:35-
NVT 16:4018:50-
JKM 16:50 19:00-
NZB 17:1619:24-
DHP 17:2919:37-
IDL 17:3919:45-
SCP 17:4719:51-
UPW 17:5920:03-
KMC 18:2220:23-
TMD 18:3220:31-
THPR 18:3920:38-
BKU 18:4420:39-
AKE 18:5420:47-
MZL 19:0420:53-
WDR 19:1921:04-
SHAN 19:2621:11-
ME 19:3521:13-
BMPL 19:4021:18-
PAPM 19:44 21:22-
MOB 20:0521:38-
DBV 20:1221:45-
MED 20:4922:20-
GWV 20:5422:25-
GDPL 21:0022:27-
BMO 21:1522:42-
BOZ 21:1922:46-
ALW 21:2222:49-
CVB 21:2722:48-
AMQ 21:2922:50-
RKO 21:3222:53-
SFX 21:3622:57-
DYE 21:3822:59-
MJF 21:4422:57-
LGDH 21:4823:01-
STPD 21:5223:03-
ATC 21:5523:06-
JOO 21:5723:08-
VAR 21:5923:10-
KCG DestDest-
Last Updated: 30 Mar 2017 18:56