MMR-KCG- PASS [57562] Live Train Running Status

Enter train number or name...
Select date for running status of train...

Live Train Running Status of -57562 for 26 June.
Currently -57562 is Running and Departed from MZL station (37 mins late)

MMR-KCG- PASS [57562] Live Train Running Status

StationSch DeptAct DeptPF
MMR 05:2005:20-
ANK 05:3505:38-
NSL 06:0006:00-
TR 06:1006:54-
RGO 07:3007:30-
PSD 07:4007:44-
KAJG 07:4807:54-
LSR 07:5808:06-
POZ 08:0508:17-
DLB 08:1508:28-
AWB 08:3508:48-
MKDD 08:4508:58-
CTH 08:5009:14-
KMV 09:0009:26-
BDU 09:1209:45-
J 09:3010:10-
SVD 09:3710:21-
KODI 09:4510:32 -
RNE 09:5410:45-
PDG 09:5810:49-
PTU 10:1011:02-
UPR 10:1711:14-
SCO 10:2511:39-
SELU 10:4512:07-
DGPP 10:5512:17-
MVO 11:1012:26-
DAV 11:2012:36-
PG 11:3012:43-
PBN 12:4013:00-
PIZ 12:5013:15-
MQL 13:0013:28-
PAU 13:2014:00-
CRU 13:3014:12-
LBG 13:40 14:22-
WNG 13:5014:32-
NED 14:2514:42-
MTDI 14:2814:48-
PARD 14:3714:57-
MGC 14:5015:10-
MUE 15:0515:25-
SVN 15:1515:36-
SLGH 15:2015:41-
UMRI 15:3015:58-
BLSA 15:3716:04-
KEK 15:4716:11-
SQE 15:5516:19-
DAB 16:1016:26-
BSX 16:2216:49-
FKB 16:3016:57-
NVT 16:4017:05-
JKM 16:5017:15-
NZB 17:1617:35-
DHP 17:2917:50-
IDL 17:3918:03-
SCP 17:4718:13-
UPW 17:5918:27-
KMC 18:2218:42-
TMD 18:3218:57-
THPR 18:3919:04-
BKU 18:4419:12-
AKE 18:5419:28-
MZL 19:0419:41-
WDR 19:1919:52-
SHAN 19:2619:59-
ME 19:3520:01 -
BMPL 19:4020:06-
PAPM 19:4420:10-
MOB 20:0520:26-
DBV 20:1220:33-
MED 20:4921:08-
GWV 20:5421:13-
GDPL 21:0021:15-
BMO 21:1521:30-
BOZ 21:1921:34-
ALW 21:2221:37-
CVB 21:2721:36-
AMQ 21:2921:38-
RKO 21:3221:41-
SFX 21:3621:45-
DYE 21:3821:47-
MJF 21:44 21:45-
LGDH 21:4821:49-
STPD 21:5221:52-
ATC 21:5521:55-
JOO 21:5721:57-
VAR 21:5921:59-
KCG DestDest-
Last Updated: 26 Jun 2017 19:43